Úrad OLAF môže vyšetrovať podozrenia na:

Ak chcete, aby úrad OLAF začal vyšetrovanie v danej veci, môžete nadviazať zabezpečený dialóg s príslušným úradníkom. Na tento účel vás požiadame o poskytnutie overiteľných prvkov.

Oznamovanie podvodov:

Ak chcete oznámiť nové podozrenie, kliknite na ikonku „Dotazník“.

Ak ste už dotazník vyplnili a požiadali o nadviazanie zabezpečenej komunikácie s vyšetrovateľom, môžete prejsť do vašej schránky správ. Kliknite na ikonku „Prihlásenie“.