OLAF może badać zarzuty dotyczące:

Jeżeli chcesz, by OLAF zajął się daną sprawą, najlepiej będzie, jeśli będziesz pozostawał w stałym kontakcie z odpowiedzialnym urzędnikiem śledczym. Następnie zostaniesz poproszony o przedstawienie możliwych do sprawdzenia dowodów.

Zgłaszanie nadużycia:

Aby zgłosić nowy zarzut, kliknij na przycisk „Kwestionariusz”.

Jeśli już wypełniłeś kwestionariusz i sprawą zajął się urzędnik śledczy, z którym pozostajesz w kontakcie, możesz uzyskać dostęp do swoich wiadomości, klikając na przycisk „Zaloguj”.