OLAF kan een onderzoek instellen bij aanwijzingen voor:

Wilt u dat OLAF optreedt, dan raden wij u aan om een vertrouwelijke dialoog met de betrokken OLAF-medewerker te starten, die u zal verzoeken om controleerbare aanwijzingen.

Fraude melden

Wilt u een nieuwe zaak melden, klik dan op "Formulier".

Heeft u al een formulier ingevuld en een dialoog met een medewerker opgestart, dan kunt u uw berichten lezen in de inbox. Klik op "Aanmelden".