OLAF može istraživati navode o:

Ako želite da OLAF intervenira, molimo vas da razmislite želite li se uključiti u siguran dijalog s nadležnim službenikom, u kojem će se od vas tražiti da navedete informacije koje se mogu provjeriti.

Prijava prijevare

Za prijavu novog navoda kliknite na gumb „Upitnik”.

Ako ste već ispunili upitnik i zatražili nastavak dijaloga s istražiteljem, možete pristupiti svojim porukama klikom na gumb „Prijava”.