Η OLAF μπορεί να διερευνήσει καταγγελίας για τα εξής:

Εάν επιθυμείτε να παρέμβει η OLAF, θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο ασφαλούς επικοινωνίας με τον αρμόδιο υπάλληλο, και θα σας ζητηθεί να δώσετε επαληθεύσιμα στοιχεία.

Καταγγελία απάτης

Για να υποβάλετε νέα καταγγελία, πατήστε το κουμπί «Ερωτηματολόγιο».

Εάν έχετε ήδη συμπληρώσει ερωτηματολόγιο, και ζητήσατε να έχετε διάλογο με ελεγκτή, μπορείτε να δείτε τα μηνύματά σας πατώντας το κουμπί «Σύνδεση».