kan undersøge påstande om:

Hvis du ønsker, at OLAF skal gribe ind i sagen, beder vi dig overveje at indgå i sikker dialog med den ansvarlige sagsbehandler, hvor du vil blive bedt om at levere oplysninger, som kan efterprøves.

Indberetning af svig:

For at indsende en ny anmeldelse, skal du klikke på "Spørgeskema".

Hvis du allerede har udfyldt et spørgeskema og har anmodet om fortsat dialog med en undersøger, kan du få adgang til dine meddelelser ved at klikke på ”Log på".