OLAF má pravomoc vyšetřovat tvrzení týkající se:

Pokud chcete, aby v dané věci OLAF zasáhl, můžete navázat zabezpečený dialog s odpovědným úředníkem. Za tímto účelem od vás budeme potřebovat, abyste nám poskytli několik ověřitelných prvků.

Oznamování podvodu:

Pokud chcete na úřad podat nové tvrzení, klikněte na tlačítko „Dotazník“.

Pokud jste již dotazník vyplnili a požádali o navázání dialogu s vyšetřovatelem, můžete přejít do schránky se zprávami. Klikněte na tlačítko „Přihlásit se“.