OLAF може да разглежда сигнали за:

Ако желаете OLAF да се намеси по въпроса, моля, обмислете участие в сигурен диалог с отговорното длъжностно лице. От вас ще бъде поискано да представите факти, които могат да бъдат проверени.

Съобщаване за измами

За да изпратите нов сигнал, щракнете върху бутон „Въпросник“.

Ако вече сте попълнили въпросник и от вас е поискано да водите диалог с разследващ служител, можете да видите вашите съобщения, като щракнете върху бутон „Вход“.